Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Livizoe (met KvK-nummer: 72629894), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@livizoe.nl of per post:

Livizoe
Aaltenseweg 44
7131NE Lichtenvoorde

Deze algemene voorwaarden kunt u ook terugvinden op onze website www.livizoe.nl Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen Baby en Kinderproducten met ons eigen label “Livizoe”. Het volledige assortiment kunt u vinden op onze website.

Artikel 2 – Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Powerbike controleert uw gegevens niet op juistheid.

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook het Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met de betalingsmethoden zoals opgenomen op de website.

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket hebben verzonden. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Mits op voorraad, streven wij er naar artikelen die op werkdagen voor 16:00 uur besteld en betaald zijn, de volgende dag af te leveren binnen Nederland.
Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 14 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Onderzoek

  1. U moet het geleverde onderzoeken op het moment dat u het ter beschikking krijgt of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. U moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die zijn overeengekomen.
  2. U moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan ons mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet u dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan ons mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 6 – Retour

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@livizoe.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen voldoen gefrankeerd aan ons opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

Artikel 7 – Garantie

Wij geven 1 jaar garantie op de geleverde Producten. De garantie geldt niet ingeval:

  • indien er veranderingen of uitbreidingen door een derde aan het geleverde zijn aangebracht, zonder dat Livizoe hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven;
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • indien het geleverde naar het oordeel van Livizoe onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
  • indien beschadigingen zijn ontstaan door van buiten het geleverde komende oorzaken;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Als het product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn kapot gaat, kunt u het product ter inspectie naar ons sturen in een adequate beschermende verpakking. De verzendkosten zijn voor uw rekening.

Garanties van toeleveranciers van Livizoe worden aan u door geleverd voor zover mogelijk.

Artikel 8 – Reparatie

Wanneer aan het herstellen van een beschadiging kosten zijn verbonden, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

De Livizoe producten dienen ten alle tijden onder toezicht te worden gebruikt! Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongelukken of verwondingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade of slijtage die veroorzaakt is door het gebruik van een product.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

  • Alles dat wij leveren, blijft eigendom van ons totdat u al uw verplichtingen volledig bent nagekomen.
  • U moet alles doen dat u redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Livizoe veilig te stellen.
  • Als wij onze eigendomsrechten willen uitoefenen, geeft u onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Livizoe om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Livizoe deze terug kan nemen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 12 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@livizoe.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 14 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 5 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 13 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Arnhem bevoegd hier een besluit over te nemen.